خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

آیه اله شیخ جعفر محلاتی


نامه نوشته شده توسط آیه اله شیخ جعفر محلاتی

بسم الله الرحمن الرحیم
محترمه مکرمه قره العین مفخمه دام لقائها اعنی خانم شمس الضحی
انشاءالله تعالی بسلامت و مقرون به صحت و عافیت بوده باشید. مدتی متارکه بوده در مکاتبات. چون ایام عید سعید نوروزبوده لازم شده بدو کلمه مزاحم خاطر آن محترمه بوده، الحمدلله حقیر و تمام متعلقین سالم و از مفارقت جدی آن خانم و نور چشمان متاثر هستیم. امید است بخوشی و صحت فیض ملاقات ادراک شود. زیاده مجال زحمت دادن ندارم. الاحقر محمد جعفر