خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

خاندان محلاتی

استاد میرزاصدرالدین محلاتی-استاد عرفان اسلامی دانشگاه شیراز
ایه اله شیخ جعفر محلاتی ایه اله شیخ جعفر در آخرین عکس شیخ مرتضی محلاتی
شیخ محمد رضا محلاتی مرحوم آقای شیخ جمال الدین در جوانی آیت‌الله شیخ جلال الدین آیت‌الله زاده (محلاتی) در جوانی
مرحوم شیخ بهاءالدین محلاتی و صدرالدین محلاتی